IKK

Tentang Kajian

Kajian IKK 2022

0
Penyelidik
0
Pembantu Penyelidik
0
Pegawai Penyelidik Strategik MKN

Kaedah Penyelidikan

Libat Urus

0
Agensi Peneraju

Analisis Dasar

0
Negara

Soal Selidik

0
Responden

Temubual Kumpulan Berfokus (FGD)

0
Kumpulan Pelaksana & Penguatkuasa

Temu Bual

0
Pemimpin Komuniti
0
Pembuat Dasar

Validasi Data

0
Penguatkuasa & Pelaksana
0
Pakar Dalam Negara