IKK

Temu Bual Kumpulan Berfokus Bagi Kajian Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) Negeri Kedah

Majlis Keselamatan Negara (MKN) dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara (UiTM) sedang membangunkan Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK), yang menjadi penanda aras keberkesanan dasar, strategi dan pelaksanaan pengurusan keselamatan secara menyeluruh di negara ini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *