IKK

Sesi Libat Urus Dan Sesi Temu Bual Kumpulan Berfokus (Focus Group Discussion – FGDS) Bagi Kajian Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) Negeri Sembilan

Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri telah melantik pasukan penyelidik daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk menjalankan kajian Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) di seluruh Negara yang menggariskan sembilan (9) nilai teras dalam Dasar Keselamatan Negara (DKN) 2021-2025. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *