IKK

YBRS. TUAN MUHAMAD ISKANDAR AHMAD

“Peranan AGC adalah untuk memberi nasihat perundangan kepada kerajaan yang memerintah dan juga kepada Yang Dipertuan Agong (YDPA).”

“Kita terdedah dengan pelbagai ancaman keselamatan berbentuk fizikal dan maya. Bagi kesalahan yang berkaitan dengan ancaman keselamatan, kita gunakan prosedur SOSMA di mana ianya melibatkan prosedur dan proses yang lebih cepat berbanding CPC.”

“Bilangan nasihat perundangan yang diberikan oleh AGC boleh dijadikan sebagai salah satu pengukuran dalam IKK.”