IKK

YBRS. TUAN MOHAMAD RAZIB BUHAINI

“Antara fungsi RELA di bawah Akta 752 yang pertamanya adalah membantu manamana pasukan keselamatan yang berdaftar di dalam negara apabila diminta.”

“RELA boleh membantu mana-mana agensi dan boleh menjadi sebagai sumber manusia bagi melaksanakan perkhidmatan dalam keselamatan dan kebajikan seperti gotong royong, pembersihan di peringkat pasca bencana serta membantu melindungi bangunan.”

“RELA adalah mata dan telinga kepada pihak kerajaan.”