IKK

YBRS. ENCIK NORAZMAN OTHMAN

Core business MOTAC adalah sektor pelancongan yang mana ianya berada di dalam kluster ekonomi.”

“Semasa pandemik COVID-19, dua tahun dahulu, MOTAC menjadi tempat orang ramai mengadu dan dianggap sebagai problem solver.”

“Jumlah pelancong yang datang ke negara kita boleh dijadikan satu indikator ekonomi. Mereka akan membawa pendapatan kepada negara.”