IKK

YBRS. ENCIK CHUA CHOON HUA

“Kemiskinan merupakan root cause kepada pelbagai masalah.”

“Antara puncanya adalah disebabkan oleh agihan kekayaan (distribution of wealth) yang tidak bersesuaian.”

“Kerajaan perlu memberi lebih bantuan kepada golongan miskin bagi mengurangkan jurang kemiskinan antara yang kaya dan miskin.”

“Hak kanak-kanak, wanita, orang tua, OKU perlu dipertahankan agar mereka tidak terus dipinggirkan.”