IKK

YBRS. ENCIK AHMAD RAJIUN ABU BAKAR

“NADMA menguruskan bencana. NADMA bukan responder, kami menyelaras pengurusan bencana di peringkat pusat. Di negeri dan daerah, kita ada JPPN dan JPPD.”

“Dalam konteks bencana, terdapat keadaan yang di luar jangka, terutama sekali dari segi keseriusannya. Jadi, kita perlu bersedia dengan segala fasiliti menghadapi bencana.”

“Semua aspek mempengaruhi keselamatan negara, termasuk perundangan, kehakiman, ekonomi, politik serta peranan NADMA sendiri ke arah kesejahteraan rakyat.”