IKK

YBRS. ENCIK ABD HADI OMAR

“Agenda utama MPIC adalah isu kemampanan. Seperti mana yang dinyatakan dalam Dasar Agro Komoditi Negara, antara isu kemampanan yang ditekankan adalah berkenaan dengan pengeluaran produk dengan pensijilan.”

“MPIC juga terlibat dalam food security seperti melihat kandungan dalam minyak masak dan lain-lain.”

“MPIC juga memfokuskan kepada biodiesel di mana minyak kelapa sawit digunakan untuk menghasilkan minyak kenderaan.”