IKK

YBRS. DR. AZHARI SHARIFAN ABU BAKAR

“Dari segi keselamatan negara, MAQIS berkuasa penuh di pintu masuk negara; tetapi, apabila keluar dari pintu masuk, peranan MAQIS terhenti di situ.”

“Selain itu, MAQIS juga berperanan besar bagi sekuriti makanan terutama sekali berkaitan dengan permohonan import makanan.”

“Antara KPI MAQIS adalah bilangan permit import dan eksport produk tumbuhan, komoditi ikan hidup dan produk perikanan; dan komoditi haiwan dan produk haiwan.”