IKK

YBHG. DATO’ ZAINAL ALHAKAB SEMAN

“KKM ini, kita melihat aspek kesihatan daripada sebelum lahir (dalam kandungan) sehingga apabila kematian (liang lahad).”

“Sekiranya rakyat tidak produktif dan mempunyai penyakit, mereka banyak bergantung kepada sistem kesihatan. Jadi, ianya akan memberi tekanan yang tinggi kepada sistem kesihatan dan seterusnya menjadi beban kepada kerajaan.”

“Selain daripada indeks, kita perlu beri perhatian kepada pengurusan risiko. Kita boleh kenal pasti bidang-bidang yang berisiko. Jadi, kita perlu meneliti dengan sebaik mungkin agar indeks yang dihasilkan akan lebih terangkum.”