IKK

YBHG. DATO’ INDERA NORIDAH ABD RAHIM

“Keselamatan negara, asasnya adalah perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Jadi, kita perlu faham tentang ini.”

“Walaupun dalam keadaan-keadaan tertentu, kita lihat seperti tidak bersepadu; namun sebenarnya perpaduan kita adalah dalam keadaan yang sangat baik. Ianya ditonjolkan dalam Indeks Perpaduan.”

“Kita boleh guna Indeks Perpaduan bagi melihat tahap perpaduan dalam negara kita.”