IKK

YBHG. DATO’ HASLINA ABDUL HAMID

“Kita ada Dasar Agro Makanan 2.0, 2021-2025 dan juga Pelan Sekuriti Makanan Negara yang menekankan kepada perancangan proses atau aspek pengeluaran makanan yang inklusif.”

“MAFI mempunyai peranan yang besar dalam mengadakan makanan-From farm to table.

“Jaminan sekuriti makanan merupakan aspek utama yang perlu ditekankan agar semua orang mempunyai akses kepada makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat.”