IKK

YAS TUAN AMINURRAHIM MOHAMED

“APM berperanan sama ada semasa, sebelum mahupun selepas apa-apa bencana, peperangan dan juga ancaman keselamatan negara secara keseluruhan.”

“APM memberi kesedaran dengan mengadakan program pertahanan awam kepada masyarakat sejak dari tadika sehingga ke sekolah rendah, sekolah menengah, IPT serta seluruh masyarakat umum.”

Formula:

APM : Individu Siapsiaga : Penduduk
1 : 2 : 60 : 1,500 : 6,000