IKK

MKN perkenal Indeks Keselamatan Kebangsaan hujung tahun ini

Majlis Keselamatan Negara (MKN) dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara (UiTM) sedang membangunkan Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) yang menjadi penanda aras keberkesanan dasar, strategi dan pelaksanaan pengurusan keselamatan secara menyeluruh di negara ini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *