IKK

Aktiviti Kajian

Temu bual kumpulan berfokus (FGDs) dan temu bual mendalam (IDIs) yang telah dijalankan di seluruh Malaysia.

FGD DAN IDI SELANGOR

FGD DAN IDI WP PUTRAJAYA

FGD DAN IDI WP KUALA LUMPUR

FGD DAN IDI NEGERI SEMBILAN

FGD DAN IDI MELAKA

FGD DAN IDI JOHOR

FGD DAN IDI PERAK

FGD DAN IDI KEDAH

FGD DAN IDI PULAU PINANG

FGD DAN IDI PERLIS

FGD DAN IDI PAHANG

FGD DAN IDI KELANTAN

FGD DAN IDI TERENGGANU

FGD DAN IDI SABAH

FGD DAN IDI SARAWAK

AKTIVITI FGD DAN IDI SELANGOR

AKTIVITI FGD DAN IDI WP PUTRAJAYA

AKTIVITI FGD DAN IDI WP KUALA LUMPUR

AKTIVITI FGD DAN IDI WP NEGERI SEMBILAN

AKTIVITI FGD DAN IDI MELAKA

AKTIVITI FGD DAN IDI JOHOR

AKTIVITI FGD DAN IDI PERAK

AKTIVITI FGD DAN IDI KEDAH

AKTIVITI FGD DAN IDI PULAU PINANG

AKTIVITI FGD DAN IDI PERLIS

AKTIVITI FGD DAN IDI PAHANG

AKTIVITI FGD DAN IDI KELANTAN

AKTIVITI FGD DAN IDI TERENGGANU

AKTIVITI FGD DAN IDI SABAH

AKTIVITI FGD DAN IDI SARAWAK