IKK

Gambaran Keseluruhan Skor Keselamatan Negara

Apa itu IKK?

Seiring dengan agenda negara dalam memastikan ‘Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama’, Dasar Keselamatan Negara (DKN) 2021-2025 telah menggariskan pembangunan Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) sebagai suatu mekanisme bagi mengukur keberkesanan pelaksanaan DKN yang melibatkan pengurusan keselamatan negara secara menyeluruh yang merentas pelbagai sektor.

Pembangunan IKK ini juga berupaya menjadi salah satu mekanisme penting yang bakal menjadi sistem amaran (alert system) kepada semua pihak (jentera kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan dan masyarakat secara keseluruhan) untuk bersama-sama membantu ke arah menambahbaik keselamatan negara dari semasa ke semasa. Indikator bagi pengukuran IKK yang bakal dibangunkan juga akan dapat membantu negara dalam menilai keselamatan kebangsaan dengan adil, telus, berintegriti dan berakauntabiliti.

1. Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah

Kedaulatan negara dan keutuhan wilayah merupakan teras kepada kestabilan dan keselamatan sesebuah negara.

2. Kestabilan Sosiopolitik

Kestabilan sosiopolitik adalah penting dalam mewujudkan suasana aman dan harmoni dalam kalangan rakyat Malaysia.

 

3. Kesepaduan Nasional

Kesepaduan nasional merupakan teras kekuatan dan keselamatan negara. Kesepaduan negara akan terhasil melalui ikatan perpaduan dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia.

4. Tadbir Urus Yang Baik

Tadbir urus yang baik akan membolehkan sesebuah negara tersebut dapat melaksanakan dasar-dasar yang digubal, mengurus sumber-sumber negara dengan cekap dan berkesan, mendapat pengiktirafan antarabangsa dan memenuhi ekspektasi rakyat.

5. Keutuhan Ekonomi

Keutuhan ekonomi bermaksud negara mempunyai ekonomi yang mampan serta berdaya tahan terhadap ancaman-ancaman berkaitan ekonomi dari dalam dan luar negara.

6. Keadilan Sosial

Nilai teras ini mestilah dipertahankan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dengan mengambil kira taraf kemajuan sosioekonomi kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza.

7. Pembangunan Mampan

Pembangunan mampan adalah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa serta masa hadapan bagi mencapai keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar.

8. Keselamatan Rakyat

Perkembangan idea dan persekitaran keselamatan dunia menyaksikan perubahan daripada pendekatan keselamatan berpaksikan negara (state centric security) kepada
pendekatan keselamatan berpaksikan insan (people centric security).

9. Pengiktirafan Antarabangsa

Sikap pragmatik, berprinsip dan berkecuali Malaysia selama ini, telah menjamin pengiktirafan dan kerjasama ekonomi, politik dan keselamatan yang berterusan dengan kuasa-kuasa besar serantau dan antarabangsa.

Kenyataan Daripada

Berita Semasa

MKN kenal pasti 66 ancaman baharu keselamatan negara

Isu pencerobohan pendatang asing tanpa izin (Pati) dan pelarian, keselamatan siber serta perpaduan rakyat Malaysia antara 66 cabaran dan ancaman baharu kepada keselamatan negara.

MKN perkenal Indeks Keselamatan Kebangsaan hujung tahun ini

Majlis Keselamatan Negara (MKN) dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara (UiTM) sedang membangunkan Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) yang menjadi penanda aras keberkesanan dasar, strategi dan pelaksanaan pengurusan keselamatan secara menyeluruh di negara ini.

Temu Bual Kumpulan Berfokus Bagi Kajian Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) Negeri Kedah

Majlis Keselamatan Negara (MKN) dengan kerjasama Universiti Teknologi Mara (UiTM) sedang membangunkan Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK), yang menjadi penanda aras keberkesanan dasar, strategi dan pelaksanaan pengurusan keselamatan secara menyeluruh di negara ini.

Kutipan Temu Bual Kumpulan Berfokus Indeks Keselamatan Negara (IKK) Negeri Selangor

Majils Keselamatan Negara Negeri Selangor, Jabatan Perdana Menteri bersama pasukan penyelidik daripada Universiti Teknologi MARA (UITM) Shah Alam sedang menjalankan kajian penyelidikan khusus bagi membentuk dan mengukur  Indeks  Keselamatan  Kebangsaan (IKK).

Sesi Libat Urus Dan Sesi Temu Bual Kumpulan Berfokus (Focus Group Discussion – FGDS) Bagi Kajian Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) Negeri Sembilan

Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri telah melantik pasukan penyelidik daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk menjalankan kajian Indeks Keselamatan Kebangsaan (IKK) di seluruh Negara yang menggariskan sembilan (9) nilai teras dalam Dasar Keselamatan Negara (DKN) 2021-2025. 

Kalendar IKK

No events Found. Please add Some events to your calendar.